FÖR MEDLEMMAR

För medlemmar:

Vi arbetar med att göra om vår medlemsida.  Under tiden hittar ni information om oss på vår Facebooksida (länk).

Ladda ner dagordningen för årsstämman här:Ladda ner stadgarna för föreningen här:

medlemmar_files/Arsstamma_2017_1.pdf
medlemmar_files/Stadgar_Convenium_14_feb_2016.01.pdf