Convenium Österlen

Välkommen till Convenium

”Människokallet är människoblivandet” – orden är Dag Hammarskölds och fångar något viktigt hos oss människor. Vi är alltid på väg, aldrig framme.
Alltid finns det mer att hämta hos oss, mer att göra, idéer att undersöka, projekt att utveckla, fler möjligheter att förverkliga, nya vägar att pröva. Det gäller oss som individer i våra vardagsliv och oss tillsammans, i de olika gemenskaper som vi är en del av. Om man tar sig tid att stanna upp ett tag, ta ett steg tillbaka och se på det som är välkänt (och som man kanske är så van vid att man går förbi utan att se) märker man att det kanske finns utrymme för förändring och förnyelse.
Det är detta perspektiv som Convenium Österlen vill lyfta fram. Föreningens ambition är att skapa ett forum på Österlen för att ge människor möjlighet att genom begrundan, inspiration, tystnad, goda samtal, skönhetsupplevelser, litteratur, musik, konst och poesi sätta livsfrågorna i centrum. Vi vill skapa möten som karakteriseras av generositet, nyfikenhet, kreativitet, sinnlighet, djup och eftertanke. Besökare, såväl allmänheten som speciellt inbjudna yrkesgrupper, skall finna tid för både inre reflektion och gemenskap med andra i en vacker miljö. Meditationsringen vid Kiviks kapell (ovan bild) är ett initiativ av Convenium och vänner.Syftet med Convenium

Det finns ett behov av personliga mötesplatser för samtal.
Läs mer »

Vi går tillsammans

Människorna bakom Convenium som delar en önskan om fördjupade samtal.
Läs mer »

Utveckling genom möten

Convenium Österlen erbjuder regelbundet kurser och retreater.
Läs mer »